skip to content

Basket
Cart

0 items currently in your basket.

Start Shopping
Sign In

Register  |  Forgot Password

Join 6,081 other members by registering today.


Thomas@rock-ster.net

Average Delivery Time: 14 - 21 Days

Thomas@rock-ster.net picture 3103
Thomas@rock-ster.net picture 3103
  • Die lewe suig.
  • Thomas kan nie glo Hannes, Lukas en Thabo het ’n band begin sonder om hom daarvan te vertel nie.
  • Hulle noem hulleself die Hectic Hamburgers en hulle gaan deelneem aan ’n rockfees.
  • Thomas@rockster.net is ’n radikale boek wat rock!
  • Kyk uit vir: • QR-kodes wat jou lei na ’n foto, klankgreep en video.
  • ’n Spesiale MXit-kanaal net vir Thomas en sy vriende.
  • Thomas en Thabo se nuwe gunstelingspeletjie, Fangs.
  • • Die Radikale Rockfees se webblad waar jy self ’n rock-ster kan word en jou eie musiek kan meng.

Author: Carina Diedericks-Hugo

Product Rating

0/5 (0 votes)

Similar products can be found under the books category.

Back to Shop

Please note that products in our online shop and physical shops may differ by geographical location. If you have seen a product in our online shop and it is not available at your nearest physical shop, please ask the owner to order it for you.